Objawy chorób

Znajdź objaw choroby:

Wybierz literę rozpoczynającą nazwę choroby której objawów szukasz:

Objawy anaplazmozy

Anaplazmoza (ludzka anaplazmoza granulocytarna) to choroba przenoszona przez kleszcze. W większości przypadków przebiega bezobjawowo, ale niekiedy jej objawy przypominają grypę, należy jednak być czujnym - anaplazmoza może prowadzić do ciężkich powikłań, a nawet śmierci.

Zobacz również opis choroby: Anaplazmoza

Przyczyny

Etiolgia choroby jest znana - bezpośrednią jej przyczyną jest zakażenie bakterią Gram-ujemną Anaplasma phagocytophium, która dostaje się do organizmu za pośrednictwem kleszczy (zazwyczaj z rodzaju Amblyomma i Ixodes).

Choroba jest trudna do zdiagnozowania, ponieważ nie jest znana lekarzom, ma niespecyficzne objawy, a także istnieje niewiele laboratoriów  diagnostycznych wykonujących badania w kierunku wykrycia tego mikroorganizmu.

A. phagocytophilum rozprzestrzenia się drogą naczyń krwionośnych i chłonnych, atakując komórki układu krwiotwórczego i siateczkowo-śródbłonkowego (możliwe jest wykrycie bakterii we krwi obwodowej, zatokach brzeżnych śledziony, węzłach chłonnych, nerkach, płynie mózgowo-rdzeniowym, płucach). Kiedy komórki się rozpadają dochodzi do uwolnienia się drobnoustrojów do krwi i wtórnego zakażenia wielu narządów i tkanek.

Anaplazmoza - objawy

Zazwyczaj anaplazmoza ma łagodny przebieg. Okres inkubacji trwa od 1 do 60 dni (najczęściej 7-10). U większości chorych pojawiają się następujące objawy:

  • gorączka (powyżej 39 st. C),
  • dreszcze,
  • bóle głowy, mięśni i stawów,
  • nadmierne pocenie się, ogólne osłabienie i utrata apetytu.

Kiedy dochodzi do zajęcia  układu oddechowego, przejawia się to najczęściej suchym kaszlem oraz atypowym zapaleniem płuc, naciekami płucnymi i zaburzeniami oddychania. Mogą wystąpić także łagodnie przebiegające zmiany skórne pod postacią wysypki, nie będącej typowym objawem, mogą wskazywać na współistnienie innej infekcji.

Do objawów należy także zaliczyć: mdłości, wymioty, biegunkę, bóle brzucha. Co więcej w trakcie choroby może dojść do splenomegalii oraz powiększenia wątroby i związanej z nim martwicy hepatocytów i cholestazy wewnątrzwątrobowej; natomiast w wielu innych narządach m.in. nerkach, sercu, oponach mózgowych czy płucach, obserwuje się liczne okołonaczyniowe nacieki limfocytarne.

Zakażeniu ulegają nie tylko leukocyty krwi obwodowej, ale także szpik kostny, dlatego też u części chorych infekcja prowadzi do hipoplazji i wystąpienia zmian o charakterze ziarniniaków; jednocześnie skutkiem zajęcia megakariocytów szpiku może być rozwój typowej dla przebiegu choroby trombocytopenii. Zdarza się także, że pacjenci wykazują nasilone objawy neurologiczne w postaci zaburzeń świadomości i niedowładów, wskazujące na zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.

Objawy kliniczne ustępują najczęściej samoistnie w ciągu kilku dni, to jednak w przypadku braku odpowiedniego leczenia u niewielkiego odsetka chorych mogą wystąpić ciężkie powikłania zagrażające życiu:

  • niewydolność nerek,
  • zespół ostrej niewydolności oddechowej,
  • rozpad mięśni prążkowanych,
  • zapalenie mięśnia sercowego i wysięk osierdziowy.

Częstymi dysfunkcjami są także zawroty głowy, jedno-/dwustronne porażenie twarzy, neuropatia obwodowa czy bóle splotów płucnych. Anaplazmoza może doprowadzić do spadku ilości płytek krwi, a w konsekwencji spowodować zaburzenia krzepnięcia przebiegające w postaci plamicy małopłytkowej z towarzyszącą anemią hemolityczną, pociąga to za sobą ryzyko wystąpienia krwawień np. do światła przewodu pokarmowego, i krwotoków.

Anaplazmoza może powodować ciężkie powikłania związane często z rozwojem oportunistycznych zakażeń grzybiczych i wirusowych - zapalenie płuc spowodowane przez Candida albicans i Cryptococcus neoformans czy zapalenie i krwotok z górnego odcinka przewodu pokarmowego wywołane infekcją Herpes simplex i C. albicans - a także wcześnie ujawniający się zespół rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego.

Autor: Małgorzata Sypniewska

Zobacz również opis choroby: Anaplazmoza

Codzienne bóle głowy powszechne u żołnierzy

Jeden żołnierz na pięciu, którzy wrócili z Iraku albo z Afganistanu, ucierpiał z powodu wstrząsu i zapadł na chroniczne bóle głowy, które pojawiają się przynajmniej przez połowę miesiąca. Naukowcy pracujący dla armii amerykańskiej, których odkrycia zostały opublikowane w przeglądzie specjalistyczny... czytaj więcej

Objawy rabdomiolizy - rozpad mięśni szkieletowych - objawy

Zwiększenie w surowicy krwi białka zwanego mioglobiną oraz enzymów uwalnianych z mięśni zaliczamy do objawów rabdiomiolizy, które możemy zaobserwować w badaniu krwi. Objawem rozpadu mięśni szkieletowych jest również stwierdzenie na podstawie badania moczu obecności w jego osadzie krwi bez erytrocytów.... czytaj więcej

Dodaj komentarz

Brak komentarzy

Gorący temat

Podwójne widzenie - przyczyny, objawy, leczenie

Podwójne widzenie - przyczyny, objawy, leczenie

Sprawdź czy z Twoim układem nerwowym jest wszystko w porządku »

Artykuły

Tagi

Najnowsze objawy